INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19


Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelade att man begränsar allmänna sammankomster till 8 personer. Observera att idrottsanläggningar faller under samma regler som gäller för all offentlig verksamhet, tex köpcentrum eller affärslokaler, där det inte finns några inskränkningar i antalet besökare.
  • Invigningen begränsas kraftigt, vi öppnar hallen men ingen stor invigning med mycket folk med mat och andra event som tidigare var planerade. Detta för att undvika folksamlingar i hallen
  • Öppetider för Idre Padelcenter påverkas ej (Mån-Fre 06:00-24:00)
  • Handsprit och tvål finns tillgängligt. Tvätta/sprita händerna vid ankomst till hallen och stanna hemma om du känner dig det minsta hängig eller sjuk
  • Vi tillhandahåller sprit för hyrrack och bollar så man kan sprita både före och efter användning